Abstrakte Falle
Abstrakte Falle | 80x110cm | 2013 | acrylic on linen
Billard
Billard | 80x110cm | 2013 | acrylic on linen
Pachinko
Pachinko | 80x110 | 2013 | Acryl auf Leinwand
Pope Benedict XVI
Pope Benedict XVI | 280x220cm | 2013 | oil on canvas
Ultrabloody Screen
Ultrabloody Screen | 80x110cm | 2013 | acrylic on linen
The Virginboss
The Virginboss | 80x110cm | 2013 | acrylic on linen